Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun kararıyla birlikte, trafiğe çıkan her araç için zorunlu hale getirilen bir sigorta türüdür. Yapılmadığı ya da geç yapıldığı takdirde yasal yaptırımları mevcuttur. Trafikte, model fark etmeksizin araç sahibi olan her bireyin üçüncü kişilere zarar verebilme ihtimali bulunur. Trafik sigortası tam da bu noktada devreye girerek üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini sağlar, zararı karşılamayı amaçlar. Zorunlu trafik sigortasının süresi bittiği anda yenilenmesi gerekir. Hiç yapılmadığı ya da yenilenmediği her 30 günde, prim tutarına ek olarak %5 ceza eklenir. Bu gecikme ücreti, prim tutarının en fazla %50’sine kadar çıkabilir. Buna ek olarak, trafik sigortası bulunmayan bir araç, trafik polisi kontrolüne takıldığı anda bağlanır ve bir otoparka götürülerek sigorta yapılana dek orada tutulur. Sigorta yaptırılmadığı takdirde trafikten men edilerek para cezası verilir. Bunun yanında Zorunlu trafik sigortası olmadan kaza yapmak, polis çağırılarak işlemlere başlanmasını gerektirir. Kazaya sebep olan aracın zorunlu trafik sigortası bulunmuyorsa, karşı taraf hasarını kendi trafik sigortası ile karşılar. Daha sonra masraflar belirlenerek trafik sigortası bulunmayan ve kazaya sebep olan araç sahibinin bu masrafları ödemesi sağlanır. Bu şekilde mağdur ve trafik sigortasına sahip olan taraf, adli işlemlerle uğraşmadan zararını karşılar ve trafik sigortası olmayan araca ek bir ceza yaptırımı uygulanır. Böylece trafik kazası zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlar için büyük bir maliyet oluşturabilir. Bunun yanında tek taraflı kazalarda zorunlu trafik sigortası uygulaması, sigortalı kişinin vefat etmesi durumunda yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödemeyi amaçlar. Fakat bu tazminata sahip olmak için dikkat edilmesi gereken bir husus mevcuttur. Destekten yoksun kalma tazminatı talebi için kazanın 15 yılı geçmemesi gerekir. Bu süreyi aşan kazalar için tazminat talebi oluşturulamaz.