Tecrübeli Ekip ve Hızlı Çözümler

Kaza SigortamHızlıdır ŞeffaftırGüvenilirdir

Firmamız meydana gelen kaza ve bu kaza neticesinde ortaya çıkabilecek tazminat tutarı hakkında doğru ve şeffaf bilgi sunmakta, karşılıklı güven ilişkisi içerisinde hizmetlerini sürdürmektedir.

Hızlı Çözüm

Firmamız için önemli olan sadece hedefe ulaşmak değildir. Önemli olan hedefe hızlı bir şekilde ulaşmaktır. Uzman kadromuz ile hedefe en hızlı bir şekilde ulaşmak ilkesi taşımaktayız.

Güvenilirlik

Kaza Sigortam tüm işlemlerinizi en şeffaf haliyle çözer ve sizlerle her ayrıntısını paylaşmaktadır. Güvenilirlik ve şeffaflık en önemli misyonumuzdur.

Ulaşılabilirlik

Ekibimiz 24 saat hak sahiplerine bilgi veren bir yapıya sahiptir. Hak sahiplerinin merak ettiği veya süreç hakkında bilgi talep ettiği her an bizlere ulaşabilmekte ve her türlü sorusuna yanıt bulabilmektedir.

Trafik kazası mağduru ya da mağdur yakını mısınız ?

Kaza Sigortam Profesyonel Ekip Hızlı İşlemler7/24 Canlı Destek

Profesyonel ekibimiz ile 7 gün 24 saat WhatsApp Canlı Destek ile hizmetinizdeyiz.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

Sigorta şirketleri, tedavi teminatı kapsamında geçici maluliyetten sorumludur. Kaza geçiren kişinin bir süre tedavi görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış olması geçici iş göremezliktir.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Ülkemizde her gün trafik kazası meydana gelmekte ve bir çoğu ölümle sonuçlanmaktadır. Trafik kazalarının bir kısmı kaza esnasında meydana geldiği gibi bir kısmı da trafik kazası sonrası meydana gelmektedir.

YARALANMALI TRAFİK KAZASI

Trafik kazasında yaralanma meydana gelmişse, yaralanan şahsın bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Yaralanan kişi maluliyet nedeniyle çalışma hayatı boyunca uğrayacağı işgücü kaybı nedeniyle maddi tazminat; trafik kazası nedeniyle uğradığı üzüntü nedeniyle de manevi tazminat talep edebilir.

MANEVİ TAZMİNAT

Mevzuat hükümlerimizde manevi tazminatın bir tanımı yapılmamış olmakla maddi tazminat gibi manevi tazminatın da zarar kavramı içerisinde değerlendirilmesi yerinde bir değerlendirme olacaktır. Maddi zarar genellikle malvarlığında bir eksilme olarak tanımlandığına göre manevi zararı da kişi varlığında eksilme(TBK md. 49 TBK md. 58) olarak belirtebiliriz.

TEDAVİ GİDERLERİ

Bir trafik kazasında otomobilin uğradığı zarar malvarlığı; yaralanma söz konusu ise şahıs varlığı zararına sebep olacaktır. Tedavi giderleri de maddi zararlar grubuna dahil bir zarar türüdür. Haksız fiile maruz kalarak, sağlığı bozulan, tedaviye muhtaç kalan kişilerin eski sağlıklarına tekrar kavuşabilmeleri maksadı ile tedavi olmaları gerekecektir.

YANLIŞ TEDAVİ TAZMİNATI

Malpraktis, doktor hatası, yanlış tedavi, yanlış ameliyat ne yazık ki günümüzde sıkça karşılaştığımız durumlardandır.<br />Malpraktis ; hekimin bir vakıada ilgisizlik, bilgisizlik ya da deneyimsizliğinden kaynaklanan hatalı uygulamasıdır. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir sağlık kuruluşuna başvuran hastanın, tanı veya tedavi sürecinde beklenmedik bir zarara uğraması halinde hastanın tazminat hakkı bulunmaktadır.

Trafik Kazalarında Kusur Oranının Belirlenmesi

Trafik kanununda belirtilmiş olan bazı ana hata kapsamındaki hareketler bulunmaktadır. Bu hareketlere asli kusur denir.